ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาสีภายใน BWN GAMES 2022 โรงเรียนบุญวัฒนา
สามารถชมภาพและดาวน์โหลดได้ที่สภานักเรียน https://drive.google.com/drive/folders/1YI3ybb38kLnEzpejV6roE5EE7Ih6hfYO?usp=share_link งานโสตโรงเรียน https://photos.app.goo.gl/N3igb6kD76b9YbsL8 นางสาวกิตยาติกรณ์ ยกบัตร ม.6/9 https://drive.google.com/drive/folders/1OXVEERuv5jJUmUYpmR4WIzgWEPoaJpFX?usp=share_link 
30 ธันวาคม 2565 (21:25 น.)   เข้าชม 339
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒฯา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดย เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
28 ธันวาคม 2565 (10:01 น.)   เข้าชม 190
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JbUiPXhJ7ewNyQHi6 
22 พฤศจิกาคม 2565 (11:40 น.)   เข้าชม 271
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้า ของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/mgn38kunzqSWZrtw9 
19 พฤศจิกาคม 2565 (23:33 น.)   เข้าชม 211
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และนักการแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมารูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1LA5f3_fWBmX4fIgY6kzRGi_-9_EcJdzR?usp=sharing 
23 ตุลาคม 2565 (20:59 น.)   เข้าชม 323
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
15 ตุลาคม 2565 (15:51 น.)   เข้าชม 292
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
13 ต.ค.2565 - ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/hcoWquECgsFrh54j6 
13 ตุลาคม 2565 (23:27 น.)   เข้าชม 245
ต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ชาวฟ้า-แดง ขอต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/qcA41Poxa6hu6FgC6 
11 ตุลาคม 2565 (11:17 น.)   เข้าชม 234
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนาhttps://photos.app.goo.gl/1m27ywXch9jnC5adA 
05 ตุลาคม 2565 (23:46 น.)   เข้าชม 659
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/r4uj3KKHTTzNph9j7 
23 กันยายน 2565 (16:48 น.)   เข้าชม 260
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564  ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/YLU7LaySYdyEYPE19 
23 กันยายน 2565 (16:23 น.)   เข้าชม 336
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
20 กันยายน 2565 (18:20 น.)   เข้าชม 457
เล่า "ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565
เล่า"ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา ทั้ง 12 ท่าน 1. นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2. นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 3. นางสาวลัดดา ประกอบ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 4. นางเสาวนีย์ สวนสินไทย ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 5. นางปรารถนา ศรีชนะกุล ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 6. นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 7. นางวิชมัด งามวิจิตร ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 8. นางปิยะวดี รัตนประสบ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 9. นางศุภรพรรณ อยู่คำ ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. นางสาวบุญสม เขื่อนโพธิ์ ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 11. นางมธุริน ขันติโชติ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 12. นายประทีป ศรีด่านกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WiRybgKeRMTS6oKY9 
19 กันยายน 2565 (23:46 น.)   เข้าชม 341
การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2565
การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2565 วันที่ 31 ส.ค. - 9 ก.ย. 65 ณ บน.1   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Ad39UR9CjZR36XS59 
18 กันยายน 2565 (18:37 น.)   เข้าชม 383
รางวัลความภาคภูมิใจ เดือนกันยายน 2565
ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n78jydEVEmAtUQda6 
18 กันยายน 2565 (18:19 น.)   เข้าชม 177
รางวัลความภาคภูมิใจ เดือนมิถุนายน
18 กันยายน 2565 (18:07 น.)   เข้าชม 159
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา 
18 กันยายน 2565 (16:24 น.)   เข้าชม 165
กิจกรรมติว pisa
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กิจกรรมติว pisa ณ ห้อง สอวน. โรงเรียนบุญวัฒนา
04 สิงหาคม 2565 (21:55 น.)   เข้าชม 328
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
04 สิงหาคม 2565 (21:44 น.)   เข้าชม 374
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/RnF9FvWLQuiMsPWZ7 
10 มิถุนายน 2565 (14:20 น.)   เข้าชม 480
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่
10 มิถุนายน 2565 (13:19 น.)   เข้าชม 427
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับปกครอง วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dxih958Lrr9ToBBH8 
10 มิถุนายน 2565 (12:51 น.)   เข้าชม 523
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ ใน Concept The Next GEN Festival ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/DqcCQrwLHACW3QPLA
08 มิถุนายน 2565 (12:47 น.)   เข้าชม 317
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ ใน Concept The Next GEN Festival ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/jysHZg5mgRUpDPG88 
08 มิถุนายน 2565 (09:40 น.)   เข้าชม 347
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน มูลนิธิโรงเรียนบุญวัฒนา เครือข่ายผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และทุกส่วนทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้มางานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนา บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/NuJ85j21LzrxnfAt9 
28 เมษายน 2565 (21:23 น.)   เข้าชม 481
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 เมษายน 2565
04 เมษายน 2565 (09:09 น.)   เข้าชม 701
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
04 เมษายน 2565 (09:03 น.)   เข้าชม 880
การรายงานตัวรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
การรายงานตัวเพื่อรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 และ 31 มีนาคม  2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/jRRhd6rmGF1DJYd5A 
04 เมษายน 2565 (08:55 น.)   เข้าชม 556
สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มีนาคม ม.4 ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มีนาคม   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/zT5scuhfVt819DJd6 
27 มีนาคม 2565 (16:17 น.)   เข้าชม 890
การประชุมเชิงปฏิบัติการประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/EwZ4Z14CNgznmdHi6 
27 มีนาคม 2565 (15:56 น.)   เข้าชม 535
สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ประเภทที่สอบคัดเลือกได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง/โยธวาทิต ทักษะทางวิชาการ   ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ฟุตบอล
27 มีนาคม 2565 (15:36 น.)   เข้าชม 525
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 7 มีนาคม 2565  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/deDtcDAhskaepB6M8 แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07 มีนาคม 2565 (09:30 น.)   เข้าชม 984
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 6 มีนาคม 2565  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/t7KKHjrut7Ed3ypaA  แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07 มีนาคม 2565 (09:24 น.)   เข้าชม 979
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศสายที่ 3 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบุญวัฒนาต้อนรับคณะกรรมการนิเทศสายที่ 3 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ​ ห้องประชุม 40 ปี   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/4zTFCEPs8PWTmKAr5 
27 ตุลาคม 2564 (23:41 น.)   เข้าชม 923
นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนารับวัคซีน Pfizer
โรงเรียนบุญวัฒนา เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลนครราชสีมา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกๆ ในการรับบริการในครั้งนี้   ภาพจาก FB:โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/YQ4FCWGHYSVDuc7v6 
11 ตุลาคม 2564 (16:23 น.)   เข้าชม 827
สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2564
09 กรกฏาคม 2564 (10:12 น.)   เข้าชม 1880
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
09 กรกฏาคม 2564 (10:06 น.)   เข้าชม 2014
ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 8 นำทีมจิตอาสาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องประชุม อาคารเรียน และบริเวณอื่น ๆ และในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหัวทะเล นำโดยนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล นำเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหารอาคารพยาบาลและอาคารอเนกประสงค์ 45 ปี(โดม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/kKMbt6uURXgsRSNv8  
13 มิถุนายน 2564 (14:08 น.)   เข้าชม 1383
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Wk6fuGjSSpTZWyba8 
13 มิถุนายน 2564 (00:12 น.)   เข้าชม 1291
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/d6sKue8vuFpDvdZg9 
12 มิถุนายน 2564 (23:54 น.)   เข้าชม 1038
รายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเอกสารรายงานตัวปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/coRYRCEG5ihCtDsQ9 
29 พฤษภาคม 2564 (14:53 น.)   เข้าชม 1104
รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับเอกสารรายงานตัวปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KamvZJNmTETYj1M79 
29 พฤษภาคม 2564 (14:43 น.)   เข้าชม 852
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/maufpwA6vGn2csmb7  แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 พฤษภาคม 2564 (14:05 น.)   เข้าชม 864
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/h6SfxebvBW7zryfU7  แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 พฤษภาคม 2564 (12:20 น.)   เข้าชม 1405
กิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 64 โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นโรงเรียนแม่ข่ายจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี และโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ณ ห้องประชุม 40 ปี
26 มีนาคม 2564 (23:53 น.)   เข้าชม 778
พิธีสานสัมพันธ์-สู่ขวัญ ฟ้าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ราชพฤกษ์ช่อที่ 46
พิธีสานสัมพันธ์-สู่ขวัญ ฟ้าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/qnoZE9mGX3jq2cuP6 
15 มีนาคม 2564 (17:15 น.)   เข้าชม 1006
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ วันที่ 11 มีนาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VcRXMJ4wocgMJwE47 
15 มีนาคม 2564 (17:08 น.)   เข้าชม 774
มอบรางวัล Top Ranking Award ประจำปีการศึกษา 2563
มอบรางวัล Top Ranking Award ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โรงเรียนบุญวัฒนา  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pudeXw7ZAsa9M5976 
15 มีนาคม 2564 (15:36 น.)   เข้าชม 786
พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 https://photos.app.goo.gl/M59X4neQ7MdZU75t7 
15 มีนาคม 2564 (11:43 น.)   เข้าชม 1088
รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA)
คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZALdmTmK5XpsXXpm6
15 มีนาคม 2564 (11:36 น.)   เข้าชม 2220
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8 
15 มีนาคม 2564 (11:02 น.)   เข้าชม 829
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8   
15 มีนาคม 2564 (11:01 น.)   เข้าชม 696
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2
โครงการการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมคลิก https://photos.app.goo.gl/nQVoRTGKGWvGsdUS6 
14 มีนาคม 2564 (23:52 น.)   เข้าชม 1208
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา https://photos.app.goo.gl/Ru8hQTj8GBgPBXiZA   
14 มีนาคม 2564 (23:40 น.)   เข้าชม 1351
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564 นายรัชพล แก่นทองหลาง
14 มีนาคม 2564 (23:34 น.)   เข้าชม 911
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา รายวิชา MED6 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
19 กุมภาพันธ์ 2564 (14:22 น.)   เข้าชม 860
ติว ม.6 ปีการศึกษา 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564 (14:05 น.)   เข้าชม 726
มอบรางวัลนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-แดง กลุ่มสาระฯ ศิลปะและภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียนบุญวัฒนาขอแสดงความยินดีกับ  -นายกู้กฤษ กุลวรทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะ ประจำปี 2563   - นายคณินณัฐ ชาญชนะโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพระบายสีกับโครงการ Samsung Smart Service Idea - นายมนัส พันมะณีย์ ม.5/8 และ นางสาวกฤตพร หอมกำปัง ม.4/1  คว้าแชมป์เยาวชนโลก ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ The Gladiator WESPA Youth Cup 2021 Online
17 กุมภาพันธ์ 2564 (14:19 น.)   เข้าชม 954
ติว ม.3 ปีการศึกษา 2563
ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WrGqZj6fvpSbABFs6 
17 กุมภาพันธ์ 2564 (14:02 น.)   เข้าชม 725
พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการระดมทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pav9fyBhSpfpH4eW8 
17 กุมภาพันธ์ 2564 (13:17 น.)   เข้าชม 917
กิจกรรมชุมชนบุญวัฒนาร่วมใจบริจาคโลหิต
กิจกรรมชุมชนบุญวัฒนาร่วมใจบริจาคโลหิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7cibm4W4wirGeCUD7 
16 กุมภาพันธ์ 2564 (11:47 น.)   เข้าชม 743
งานตรุษจีนประจำปี 2564
เทศกาลตรุษจีน Chinese New Year 2021 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมเอนกประสงค์ ในงานมีขบวนแห่สิงโต รำพัดจีน รำไทเก็ก Cover Dance Chinese และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RBzog9BY6fTsGGaH6 
16 กุมภาพันธ์ 2564 (10:26 น.)   เข้าชม 941
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมระดมและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี และยกย่องให้กำลังใจนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน รวมผู้รับทุน 261 คน กิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tjGgBYdhyt9YFNRw8 
15 กุมภาพันธ์ 2564 (12:13 น.)   เข้าชม 792
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง วันครบรอบ 1 ปี
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้ วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 15.30 น. พระสงฆ์ 4 รูป ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล ที่บริเวณแท่นอนุสรณ์ไว้อาลัยเหยื่อกราดยิง 9 ศพ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางออกด้านหลังวัดป่าศรัทธารวม โดยมีหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และญาติของผู้เสียชีวิต ทำพิธีถวายผ้าบังสุกุล และวันที่ 9 ก.พ.64 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าศรัทธารวม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 10 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงทั้ง 30 ราย   ข้อมูลจาก เพจไทยรัฐออนไลน์
12 กุมภาพันธ์ 2564 (18:21 น.)   เข้าชม 731
ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/rTyQ6TPyxU4FgnBA8 
08 กุมภาพันธ์ 2564 (18:17 น.)   เข้าชม 794
สอบชิงทุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ISMEP
08 กุมภาพันธ์ 2564 (18:13 น.)   เข้าชม 805
ประชุุมแผนงาน
08 กุมภาพันธ์ 2564 (18:08 น.)   เข้าชม 670
วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2564
เมื่อวัน 17 ม.ค 2564 เวลา 07.30 นายภูมิ เพ็ชรสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยราม คำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา   เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 07.00 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูร่วมพิธีวางพาน พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
21 มกราคม 2564 (16:42 น.)   เข้าชม 797
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
21 มกราคม 2564 (16:14 น.)   เข้าชม 1046
ทำบุญครบรอบ 48 ปี บุญวัฒนา
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ณ หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VvkhAnThf1fMnS689 
12 มกราคม 2564 (11:48 น.)   เข้าชม 889
ประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 1/2564
การประชุุมโรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ณ หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา
11 มกราคม 2564 (12:58 น.)   เข้าชม 1039
สวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)
คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11 มกราคม 2564 (12:38 น.)   เข้าชม 940
สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ วันขึ้นปีใหม่ 2564
ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/xgtGP5R82z4WwTeS7 
11 มกราคม 2564 (12:34 น.)   เข้าชม 734
วันคริสต์มาส Christmas Day 2020
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563  ผอ.นิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมประกวดสโนว์แมน ประกวดต้นคริสต์มาส เต้น Cover และอีกมากมาย   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/9TYGzNQs8TvGKZTS8 
11 มกราคม 2564 (12:16 น.)   เข้าชม 826
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมประกอบพิธีกราบสักการะด้วยการก้มลงกราบสดุดี 3 ครั้ง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eWQMXzzzxVD88GkZ6 
06 ธันวาคม 2563 (21:51 น.)   เข้าชม 807
รางวัลผลงานและความภาคภูมิใจ 2/2563
06 ธันวาคม 2563 (21:21 น.)   เข้าชม 823
การอบรมสัมมนาครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปี 2563
การอบรมสัมมนาครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา (ธ) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eki7eCTrpbjL9jtj9 
06 ธันวาคม 2563 (17:55 น.)   เข้าชม 805
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนสุรนารี
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนสุรนารี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 40 ปี
06 ธันวาคม 2563 (17:36 น.)   เข้าชม 1159
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 7/2563
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/jdSUD5Qmnt1vtXDP8 
27 พฤศจิกาคม 2563 (11:27 น.)   เข้าชม 807
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา
26 พฤศจิกาคม 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 897
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
งาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/LyX6UJMAGqrQ3AddA
26 พฤศจิกาคม 2563 (11:39 น.)   เข้าชม 1047
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุกระโทก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุกระโทก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
26 พฤศจิกาคม 2563 (11:32 น.)   เข้าชม 905
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2563 (15:15 น.)   เข้าชม 924
ติวธรรมศึกษา ปี 2563
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติวธรรมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2563 (15:09 น.)   เข้าชม 798
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี บุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2563 (13:49 น.)   เข้าชม 693
กิจกรรม “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563
นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
08 พฤศจิกาคม 2563 (13:28 น.)   เข้าชม 675
มอบรางวัลกิจกรรม "สัปดาห์คณิตศาสตร์" ปีการศึกษา 2563
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KVUZTgac7GN1fsQm8 
08 พฤศจิกาคม 2563 (13:17 น.)   เข้าชม 723
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ม.สารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยมหาสารคามแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ม.สารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2563 (12:58 น.)   เข้าชม 680
แนะแนวระบบ "TCAS 64" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา "TCAS 64"  โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LT3K5znyUfdwjmuu7 
08 พฤศจิกาคม 2563 (12:50 น.)   เข้าชม 702
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต) โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YSM9DXLXo1Wyw7St7 
16 ตุลาคม 2563 (10:17 น.)   เข้าชม 884
รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563
  โรงเรียนบุญวัฒนาขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563 ซึ่งวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา   ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และงานโสตฯ โรงเรียนบุญวัฒนา
11 ตุลาคม 2563 (22:03 น.)   เข้าชม 1135
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FYd6Z34tmnjogxwM6
11 ตุลาคม 2563 (21:03 น.)   เข้าชม 1371
ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน อำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา
พิธีกล่าวอำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา โดย... ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FYd6Z34tmnjogxwM6 
10 ตุลาคม 2563 (00:30 น.)   เข้าชม 1074
กตัญญุตา กษิณานุสรณ์ 2563
  ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/xFw8bkc4Pk1ZDFBz5   
09 ตุลาคม 2563 (16:31 น.)   เข้าชม 911
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
19 กันยายน 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 904
การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ePf11SRWx3Gwc4mj9 
19 กันยายน 2563 (11:48 น.)   เข้าชม 940
นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
กิจกรรมถอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 วันพฤหัส ที่ 10 กันยายน 2563  คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 13 ท่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล
19 กันยายน 2563 (11:40 น.)   เข้าชม 1210
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง สพม.31 นครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WG4dvaRfrhBckWgX7 
19 กันยายน 2563 (11:35 น.)   เข้าชม 1247
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7h7WJ14QZnNwyX3x9 
19 กันยายน 2563 (11:13 น.)   เข้าชม 850
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.4 ปี 2563
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563   https://drive.google.com/drive/folders/1UFu8W_W168JNX4hyMy8QiKShfytlB3Jn?usp=sharing 
27 สิงหาคม 2563 (16:19 น.)   เข้าชม 1068
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 23 สิงหาคม 2563
27 สิงหาคม 2563 (15:11 น.)   เข้าชม 937
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมาครและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานไปถึงปราณบุรี ลงไปถึงจังหวัดชุมพร จึงได้โปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ และนำคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยและด้วยผลการคำนวณที่แม่นยำของรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เซอร์แฮรี ออด จึงได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสำราญมาก เพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์ว่าถูกถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ยิ่งกว่าชาวยุโรปคำนวณไว้ได้เสียอีก” ต่อมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดที่จะถือว่าวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาจนวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” จนทุกวันนี้
20 สิงหาคม 2563 (12:19 น.)   เข้าชม 957
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19"
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม อ้างอิง https://www.moe.go.th/ครูกัลยา-เปิดการประชุมส 
20 สิงหาคม 2563 (12:02 น.)   เข้าชม 841
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวัฒนา 
18 สิงหาคม 2563 (16:27 น.)   เข้าชม 928
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57 
18 สิงหาคม 2563 (16:13 น.)   เข้าชม 986
กิจกรรมวันแม่ ปี 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธราช 2563 ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/VcYWtEKte5VtNzB1A 
18 สิงหาคม 2563 (15:41 น.)   เข้าชม 778
การประเมินระบบการช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี ชมภาพเเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/CorsufP8CS5mxkeM9 
12 สิงหาคม 2563 (16:28 น.)   เข้าชม 752
อบรม YC งานแนะแนว
อบรม YC จัดโดยกลุ่มวิชาแนะแนว วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อคูณ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/Vvw4dNFVXgicrE2R6
09 สิงหาคม 2563 (22:50 น.)   เข้าชม 835
จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ​ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/sUudpTN5RfFb4kYX8 
09 สิงหาคม 2563 (22:09 น.)   เข้าชม 1021
ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/TMb1hir2MQy49P4P9 
09 สิงหาคม 2563 (21:54 น.)   เข้าชม 773
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JvqK5NHRE41YLbCa8 
09 สิงหาคม 2563 (18:20 น.)   เข้าชม 856
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน
27 กรกฏาคม 2563 (08:53 น.)   เข้าชม 1070
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 . . . . ชมภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=Boonwattana.School&set=a.3659603330723058    https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CouncilBoon&set=a.1466849226819937 
27 กรกฏาคม 2563 (08:49 น.)   เข้าชม 813
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563   ชมภาพเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/media/set/?vanity=Boonwattana.School&set=a.3651795218170536    https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CouncilBoon&set=a.1466762600161933 
27 กรกฏาคม 2563 (08:44 น.)   เข้าชม 907
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนบุญวัฒนา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อสุขภาพนำไปสู่การเสียชีวิต รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนาจึงกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการดำเนินการเป็นดังนี้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานศึกษา จัดจุดคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยง ที่ประตู 1 ประตู 2 และประตู 3 สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรภายนอก  จัดจุดพักหรือสถานที่พักคอย สำหรับผู้ที่มีอาการเสี่ยงกรณีวัดไข้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ประสานผู้ปกครอง ศูนย์แพทย์ตำบลหัวทะเล โรงพยาบาลหัวทะเล หรือโรงพยาบาลมหาราช เพื่อดำเนินการส่งต่อหากพบผู้มีอาการเสี่ยงสูง จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลของการปฏิบัติงานคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยง สรุปเป็นรายวันเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
02 กรกฏาคม 2563 (14:38 น.)   เข้าชม 1305
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 -25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
02 กรกฏาคม 2563 (14:10 น.)   เข้าชม 1452
รับรายงานตัวนักเรียน ม.1/2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รับเอกสารรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3602516489765076
22 มิถุนายน 2563 (16:11 น.)   เข้าชม 1102
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3586717628011629
22 มิถุนายน 2563 (15:47 น.)   เข้าชม 1177
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3586674138015978
22 มิถุนายน 2563 (15:13 น.)   เข้าชม 1045
คนเก่ง รั้วฟ้าแดง #2
พิธีมอบรางวัลคนเก่งในรัั้วฟ้าแดงของโรงเรียนบุญวัฒนา
24 มกราคม 2563 (17:17 น.)   เข้าชม 5230
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบุญวัฒนา
วันที่ 2 มกราคม 2563 นายวิลาศ ดวงเงิน นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีการจัดเตรียมอาหารคาวหวาน นานาชนิด ก่อนที่จะจุดธูปเทียนและทำพิธีกราบไหว้ตามขนบธรรมเนียมที่ทำเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
23 มกราคม 2563 (11:27 น.)   เข้าชม 4922
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการ แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกวดชุดรีไซเคิล เต้น Cover ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
23 มกราคม 2563 (10:59 น.)   เข้าชม 5018
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp)
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp) ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
23 มกราคม 2563 (10:38 น.)   เข้าชม 4785
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
นายวิลาศ ดวงเงิน และคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ให้การต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
23 มกราคม 2563 (09:54 น.)   เข้าชม 4456
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนจักราชวิทยา
ยินดีต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนจักราชวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
03 ธันวาคม 2562 (14:11 น.)   เข้าชม 3469
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25 พฤศจิกายน 2562โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/fy0s7 
03 ธันวาคม 2562 (13:44 น.)   เข้าชม 3293
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวิลาศ ดวงเงิน และคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
03 ธันวาคม 2562 (12:51 น.)   เข้าชม 3682
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/ftgu1 
20 พฤศจิกาคม 2562 (17:08 น.)   เข้าชม 3559
คนเก่ง รั้วฟ้าแดง
พิธีมอบรางวัลคนเก่งในรัั้วฟ้าแดงของโรงเรียนบุญวัฒนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/ftgud/1   http://gg.gg/ftguk  และ http://gg.gg/fy0r9 
15 พฤศจิกาคม 2562 (15:01 น.)   เข้าชม 3784
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคามแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา และคณะครู ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 3228
วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 สิงหาคม 2562 (14:22 น.)   เข้าชม 3495
กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 สิงหาคม 2562 (13:44 น.)   เข้าชม 3605
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
30 กรกฏาคม 2562 (09:38 น.)   เข้าชม 3347
เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล OPEN HOUSE 2019
เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล OPEN HOUSE 2019 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
25 มิถุนายน 2562 (11:02 น.)   เข้าชม 3828
Safety Disasters Scout Boonwattana
สาธิตการป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยลูกเสือบุญวัฒนาวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
14 มิถุนายน 2562 (16:19 น.)   เข้าชม 3564
วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
14 มิถุนายน 2562 (15:42 น.)   เข้าชม 3447
พิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดพิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (16:07 น.)   เข้าชม 4283
Red-Blue Sport Relationship 2nd 2018
วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฟ้า-แดง ระหว่างคณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งกีฬาทางน้ำ อาทิ พายเรือผลัด ปิดตาพายเรือ สาวน้อยตกน้ำ และกีฬาต่าง ๆ เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนร่วมกิจกรรมและแข่งขันกันอย่างมีน้ำใจ สร้างความสามัคคี และได้พบมิตรภาพของเราชาวฟ้า-แดง 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (13:01 น.)   เข้าชม 3656
กิจกรรมวันคริสมาสต์ "Christmas & Happy New Year 2019"
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดชุดแฟนซี การเต้น cover การแสดงละคร กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562 (11:11 น.)   เข้าชม 4721
45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดงาน 45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (10:35 น.)   เข้าชม 3698
มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียน
นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา มอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ และนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ยินดีกับความสำเร็จทุก ๆ กิจกรรม ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2451716048178465
18 ธันวาคม 2561 (17:15 น.)   เข้าชม 4616
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบุญวัฒนา ปี 2561
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบุญวัฒนา ตรุษจีน ทองกวาว // วีรยุพเรศ ปัทมา // ราชพฤกษ์ ราชาวดี ราชินีเครื่องปั้น // พิมาย พายบุษกร // พรรษา การเวก   ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>  http://gg.gg/bwngame2018
05 ธันวาคม 2561 (23:39 น.)   เข้าชม 5568
การประชุมผู้ปกครอง 2/2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2407794272570643
20 พฤศจิกาคม 2561 (10:08 น.)   เข้าชม 4419
เทศกาล เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์
เทศกาล  เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบุญวัฒนา 
20 พฤศจิกาคม 2561 (09:51 น.)   เข้าชม 3624
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน
โรงเรียนบุญวัฒนา ชาว ฟ้า - แดง ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ด้วยความยินดียิ่ง ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2337690006247737
16 พฤศจิกาคม 2561 (17:08 น.)   เข้าชม 4979
วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
...วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูวัลลภ คลังชำนาญ     คุณครูนรินทร์ โอภาสพันธ์สินคุณครูไพฑูรย์ แกลงกระโทก       คุณครูวรรณา ทิพย์จันทร์คุณครูดุษฎี ถนัดค้า                    คุณครูโชษิมา วัชรคุปต์คุณครูสิริมา คล้ายแจ้ง ร้อยดวงใจผูกพันไว้ หมื่นสายใยแสนผูกพัน
10 ตุลาคม 2561 (17:07 น.)   เข้าชม 4471
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/9 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 ตุลาคม 2561 (16:46 น.)   เข้าชม 3565
แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:38 น.)   เข้าชม 3427
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
วันที่ 10 กันยายน 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 1 (ธรรมยุต) ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:26 น.)   เข้าชม 3776
ประเมินคุณภาพโรงเรียน 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพโรงเรียน ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 ตุลาคม 2561 (16:17 น.)   เข้าชม 3459
บุญวัฒนาสัญจร
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560 โรงเรียนบุญวัฒนานำกิจกรรม "ตลาดนัดนักอ่าน สู่รากฐานนักคิด"  ให้ประชาชนผู้สนใจ ณ วัดคลองเก่า ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:01 น.)   เข้าชม 3480
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
10 ตุลาคม 2561 (15:49 น.)   เข้าชม 3501
แห่เทียนพรรษา 2561
นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรัทธารวม   ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240275809322491
02 สิงหาคม 2561 (15:19 น.)   เข้าชม 3897
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2228060963877309
02 สิงหาคม 2561 (14:43 น.)   เข้าชม 4110
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี การจัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย    ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2228090393874366
02 สิงหาคม 2561 (14:35 น.)   เข้าชม 4764
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา ต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ด้วยความยินดียิ่ง  ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240250325991706
02 สิงหาคม 2561 (14:27 น.)   เข้าชม 3846
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ โรงเรียนบุญวัฒนาและวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240009696015769
02 สิงหาคม 2561 (14:01 น.)   เข้าชม 4003
กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ
กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ วันที่ 7 เดือน 7 ของญี่ปุ่นคืองานเทศกาลทานาบาตะ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนบุญวัฒนาจัดงานเทศกาลทานาบาตะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษทันซะคุ แล้วนำไปแขวนประดับที่กิ่งไผ่ภายในงาน
02 สิงหาคม 2561 (13:50 น.)   เข้าชม 4472
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการข้อมูล Online จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ
26 กรกฏาคม 2561 (18:25 น.)   เข้าชม 3863
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
26 กรกฏาคม 2561 (18:19 น.)   เข้าชม 3685
โครงการสร้างระเบียบวินัยจราจร
โครงการสร้างระเบียบวินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัยและปฏิับัติตนเป็นเจ้าหน้าที่จราจรที่ดี วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
11 กรกฏาคม 2561 (16:15 น.)   เข้าชม 3823
รับมอบเกียรติบัตร คนเก่งบุญวัฒนา
นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในรายการต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งบุญวัฒนา
11 กรกฏาคม 2561 (15:55 น.)   เข้าชม 4058
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561           พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2186683411348398
02 กรกฏาคม 2561 (17:02 น.)   เข้าชม 4473
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
02 กรกฏาคม 2561 (16:54 น.)   เข้าชม 4015
ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และคณะครูจากศูนย์แนะแนว สพม.28
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และคณะครูจากศูนย์แนะแนว สพม.28 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
02 กรกฏาคม 2561 (16:49 น.)   เข้าชม 3602
วันสุนทรภู่ ๒๕๖๑
วันสุนทรภู่ ๒๕๖๑        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2186581904691882
02 กรกฏาคม 2561 (16:41 น.)   เข้าชม 3961
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา ระยะที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
25 มิถุนายน 2561 (16:13 น.)   เข้าชม 4002
โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก [16-17 มิ.ย. 61]
โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิับัติธรรมเยาวชน บ้านธรรมะชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยงานอนามัยโรงเรียนบุญวัฒนา สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลหัวทะเล
20 มิถุนายน 2561 (23:41 น.)   เข้าชม 4029
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความนอบน้อม รู้จักกตัญญูผู้ประสาทวิชาความรู้อันเป็นคุณธรรมที่สำคัญของผู้เป็นนักเรียนและเป็นโอกาสที่นักเรียนฝากเป็นศิษย์รับความรู้จากครู ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2157624537587619
15 มิถุนายน 2561 (15:14 น.)   เข้าชม 4222
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย กับคณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2151296171553789
10 มิถุนายน 2561 (23:48 น.)   เข้าชม 3957
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2561
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 B.W.N. The New Gen Festival ประจำปีการศีึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2117027291647344 และ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2118370434846363
10 มิถุนายน 2561 (23:21 น.)   เข้าชม 3681
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2561
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 B.W.N. The New Gen Festival ประจำปีการศีึกษา 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดูภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2116035271746546
10 มิถุนายน 2561 (23:12 น.)   เข้าชม 3877
การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 - 5 เมษายาน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 20 ปี
06 เมษายน 2561 (23:07 น.)   เข้าชม 5608