ภาพกิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต) โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YSM9DXLXo1Wyw7St7 
16 ตุลาคม 2563 (10:17 น.)   เข้าชม 30
รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563
  โรงเรียนบุญวัฒนาขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563 ซึ่งวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี 2563 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา   ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และงานโสตฯ โรงเรียนบุญวัฒนา
11 ตุลาคม 2563 (22:03 น.)   เข้าชม 58
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FYd6Z34tmnjogxwM6
11 ตุลาคม 2563 (21:03 น.)   เข้าชม 61
ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน อำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา
พิธีกล่าวอำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา โดย... ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FYd6Z34tmnjogxwM6 
10 ตุลาคม 2563 (00:30 น.)   เข้าชม 81
กตัญญุตา กษิณานุสรณ์ 2563
  ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/xFw8bkc4Pk1ZDFBz5   
09 ตุลาคม 2563 (16:31 น.)   เข้าชม 37
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
19 กันยายน 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 121
การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ePf11SRWx3Gwc4mj9 
19 กันยายน 2563 (11:48 น.)   เข้าชม 127
นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
กิจกรรมถอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 วันพฤหัส ที่ 10 กันยายน 2563  คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 13 ท่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล
19 กันยายน 2563 (11:40 น.)   เข้าชม 114
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง สพม.31 นครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WG4dvaRfrhBckWgX7 
19 กันยายน 2563 (11:35 น.)   เข้าชม 74
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7h7WJ14QZnNwyX3x9 
19 กันยายน 2563 (11:13 น.)   เข้าชม 79
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.4 ปี 2563
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563   https://drive.google.com/drive/folders/1UFu8W_W168JNX4hyMy8QiKShfytlB3Jn?usp=sharing 
27 สิงหาคม 2563 (16:19 น.)   เข้าชม 106
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 23 สิงหาคม 2563
27 สิงหาคม 2563 (15:11 น.)   เข้าชม 114
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมาครและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานไปถึงปราณบุรี ลงไปถึงจังหวัดชุมพร จึงได้โปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ และนำคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยและด้วยผลการคำนวณที่แม่นยำของรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เซอร์แฮรี ออด จึงได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสำราญมาก เพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์ว่าถูกถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ยิ่งกว่าชาวยุโรปคำนวณไว้ได้เสียอีก” ต่อมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดที่จะถือว่าวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาจนวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” จนทุกวันนี้
20 สิงหาคม 2563 (12:19 น.)   เข้าชม 213
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19"
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม อ้างอิง https://www.moe.go.th/ครูกัลยา-เปิดการประชุมส 
20 สิงหาคม 2563 (12:02 น.)   เข้าชม 86
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวัฒนา 
18 สิงหาคม 2563 (16:27 น.)   เข้าชม 151
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57 
18 สิงหาคม 2563 (16:13 น.)   เข้าชม 105
กิจกรรมวันแม่ ปี 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธราช 2563 ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/VcYWtEKte5VtNzB1A 
18 สิงหาคม 2563 (15:41 น.)   เข้าชม 78
การประเมินระบบการช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563
โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี ชมภาพเเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/CorsufP8CS5mxkeM9 
12 สิงหาคม 2563 (16:28 น.)   เข้าชม 107
อบรม YC งานแนะแนว
อบรม YC จัดโดยกลุ่มวิชาแนะแนว วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อคูณ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/Vvw4dNFVXgicrE2R6
09 สิงหาคม 2563 (22:50 น.)   เข้าชม 136
จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ​ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/sUudpTN5RfFb4kYX8 
09 สิงหาคม 2563 (22:09 น.)   เข้าชม 107
ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/TMb1hir2MQy49P4P9 
09 สิงหาคม 2563 (21:54 น.)   เข้าชม 95
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JvqK5NHRE41YLbCa8 
09 สิงหาคม 2563 (18:20 น.)   เข้าชม 145
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน
27 กรกฏาคม 2563 (08:53 น.)   เข้าชม 158
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 . . . . ชมภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=Boonwattana.School&set=a.3659603330723058    https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CouncilBoon&set=a.1466849226819937 
27 กรกฏาคม 2563 (08:49 น.)   เข้าชม 120
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563   ชมภาพเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/media/set/?vanity=Boonwattana.School&set=a.3651795218170536    https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CouncilBoon&set=a.1466762600161933 
27 กรกฏาคม 2563 (08:44 น.)   เข้าชม 131
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนบุญวัฒนา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อสุขภาพนำไปสู่การเสียชีวิต รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนาจึงกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการดำเนินการเป็นดังนี้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานศึกษา จัดจุดคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยง ที่ประตู 1 ประตู 2 และประตู 3 สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรภายนอก  จัดจุดพักหรือสถานที่พักคอย สำหรับผู้ที่มีอาการเสี่ยงกรณีวัดไข้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ประสานผู้ปกครอง ศูนย์แพทย์ตำบลหัวทะเล โรงพยาบาลหัวทะเล หรือโรงพยาบาลมหาราช เพื่อดำเนินการส่งต่อหากพบผู้มีอาการเสี่ยงสูง จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลของการปฏิบัติงานคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยง สรุปเป็นรายวันเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
02 กรกฏาคม 2563 (14:38 น.)   เข้าชม 318
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 -25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
02 กรกฏาคม 2563 (14:10 น.)   เข้าชม 333
รับรายงานตัวนักเรียน ม.1/2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รับเอกสารรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3602516489765076
22 มิถุนายน 2563 (16:11 น.)   เข้าชม 369
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3586717628011629
22 มิถุนายน 2563 (15:47 น.)   เข้าชม 328
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=3586674138015978
22 มิถุนายน 2563 (15:13 น.)   เข้าชม 268
คนเก่ง รั้วฟ้าแดง #2
พิธีมอบรางวัลคนเก่งในรัั้วฟ้าแดงของโรงเรียนบุญวัฒนา
24 มกราคม 2563 (17:17 น.)   เข้าชม 2352
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบุญวัฒนา
วันที่ 2 มกราคม 2563 นายวิลาศ ดวงเงิน นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีการจัดเตรียมอาหารคาวหวาน นานาชนิด ก่อนที่จะจุดธูปเทียนและทำพิธีกราบไหว้ตามขนบธรรมเนียมที่ทำเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
23 มกราคม 2563 (11:27 น.)   เข้าชม 1746
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการ แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกวดชุดรีไซเคิล เต้น Cover ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
23 มกราคม 2563 (10:59 น.)   เข้าชม 1794
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp)
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp) ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
23 มกราคม 2563 (10:38 น.)   เข้าชม 1781
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
นายวิลาศ ดวงเงิน และคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ให้การต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
23 มกราคม 2563 (09:54 น.)   เข้าชม 1607
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนจักราชวิทยา
ยินดีต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนจักราชวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
03 ธันวาคม 2562 (14:11 น.)   เข้าชม 1124
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25 พฤศจิกายน 2562โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/fy0s7 
03 ธันวาคม 2562 (13:44 น.)   เข้าชม 1042
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวิลาศ ดวงเงิน และคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
03 ธันวาคม 2562 (12:51 น.)   เข้าชม 1113
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/ftgu1 
20 พฤศจิกาคม 2562 (17:08 น.)   เข้าชม 1312
คนเก่ง รั้วฟ้าแดง
พิธีมอบรางวัลคนเก่งในรัั้วฟ้าแดงของโรงเรียนบุญวัฒนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/ftgud/1   http://gg.gg/ftguk  และ http://gg.gg/fy0r9 
15 พฤศจิกาคม 2562 (15:01 น.)   เข้าชม 1378
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคามแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา และคณะครู ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 1066
วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 สิงหาคม 2562 (14:22 น.)   เข้าชม 1327
กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 สิงหาคม 2562 (13:44 น.)   เข้าชม 1247
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
30 กรกฏาคม 2562 (09:38 น.)   เข้าชม 1206
เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล OPEN HOUSE 2019
เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล OPEN HOUSE 2019 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
25 มิถุนายน 2562 (11:02 น.)   เข้าชม 1447
Safety Disasters Scout Boonwattana
สาธิตการป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยลูกเสือบุญวัฒนาวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
14 มิถุนายน 2562 (16:19 น.)   เข้าชม 1411
วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
14 มิถุนายน 2562 (15:42 น.)   เข้าชม 1235
พิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดพิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (16:07 น.)   เข้าชม 1910
Red-Blue Sport Relationship 2nd 2018
วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฟ้า-แดง ระหว่างคณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งกีฬาทางน้ำ อาทิ พายเรือผลัด ปิดตาพายเรือ สาวน้อยตกน้ำ และกีฬาต่าง ๆ เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนร่วมกิจกรรมและแข่งขันกันอย่างมีน้ำใจ สร้างความสามัคคี และได้พบมิตรภาพของเราชาวฟ้า-แดง 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (13:01 น.)   เข้าชม 1482
กิจกรรมวันคริสมาสต์ "Christmas & Happy New Year 2019"
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดชุดแฟนซี การเต้น cover การแสดงละคร กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562 (11:11 น.)   เข้าชม 1651
45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดงาน 45 ปี กลับบ้านเรา คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (10:35 น.)   เข้าชม 1496
มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียน
นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา มอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ และนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ยินดีกับความสำเร็จทุก ๆ กิจกรรม ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2451716048178465
18 ธันวาคม 2561 (17:15 น.)   เข้าชม 2231
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบุญวัฒนา ปี 2561
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบุญวัฒนา ตรุษจีน ทองกวาว // วีรยุพเรศ ปัทมา // ราชพฤกษ์ ราชาวดี ราชินีเครื่องปั้น // พิมาย พายบุษกร // พรรษา การเวก   ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>  http://gg.gg/bwngame2018
05 ธันวาคม 2561 (23:39 น.)   เข้าชม 2146
การประชุมผู้ปกครอง 2/2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2407794272570643
20 พฤศจิกาคม 2561 (10:08 น.)   เข้าชม 1881
เทศกาล เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์
เทศกาล  เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบุญวัฒนา 
20 พฤศจิกาคม 2561 (09:51 น.)   เข้าชม 1466
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน
โรงเรียนบุญวัฒนา ชาว ฟ้า - แดง ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ด้วยความยินดียิ่ง ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2337690006247737
16 พฤศจิกาคม 2561 (17:08 น.)   เข้าชม 2093
วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
...วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูวัลลภ คลังชำนาญ     คุณครูนรินทร์ โอภาสพันธ์สินคุณครูไพฑูรย์ แกลงกระโทก       คุณครูวรรณา ทิพย์จันทร์คุณครูดุษฎี ถนัดค้า                    คุณครูโชษิมา วัชรคุปต์คุณครูสิริมา คล้ายแจ้ง ร้อยดวงใจผูกพันไว้ หมื่นสายใยแสนผูกพัน
10 ตุลาคม 2561 (17:07 น.)   เข้าชม 1922
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/9 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 ตุลาคม 2561 (16:46 น.)   เข้าชม 1399
แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:38 น.)   เข้าชม 1284
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
วันที่ 10 กันยายน 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 1 (ธรรมยุต) ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:26 น.)   เข้าชม 1482
ประเมินคุณภาพโรงเรียน 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพโรงเรียน ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 ตุลาคม 2561 (16:17 น.)   เข้าชม 1276
บุญวัฒนาสัญจร
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560 โรงเรียนบุญวัฒนานำกิจกรรม "ตลาดนัดนักอ่าน สู่รากฐานนักคิด"  ให้ประชาชนผู้สนใจ ณ วัดคลองเก่า ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 ตุลาคม 2561 (16:01 น.)   เข้าชม 1252
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
10 ตุลาคม 2561 (15:49 น.)   เข้าชม 1224
แห่เทียนพรรษา 2561
นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรัทธารวม   ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240275809322491
02 สิงหาคม 2561 (15:19 น.)   เข้าชม 1671
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2228060963877309
02 สิงหาคม 2561 (14:43 น.)   เข้าชม 1751
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี การจัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย    ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2228090393874366
02 สิงหาคม 2561 (14:35 น.)   เข้าชม 2035
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา ต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ด้วยความยินดียิ่ง  ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240250325991706
02 สิงหาคม 2561 (14:27 น.)   เข้าชม 1529
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ โรงเรียนบุญวัฒนาและวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2240009696015769
02 สิงหาคม 2561 (14:01 น.)   เข้าชม 1501
กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ
กิจกรรมเทศกาลทานาบะตะ วันที่ 7 เดือน 7 ของญี่ปุ่นคืองานเทศกาลทานาบาตะ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนบุญวัฒนาจัดงานเทศกาลทานาบาตะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษทันซะคุ แล้วนำไปแขวนประดับที่กิ่งไผ่ภายในงาน
02 สิงหาคม 2561 (13:50 น.)   เข้าชม 1573
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการข้อมูล Online จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ
26 กรกฏาคม 2561 (18:25 น.)   เข้าชม 1351
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
26 กรกฏาคม 2561 (18:19 น.)   เข้าชม 1411
โครงการสร้างระเบียบวินัยจราจร
โครงการสร้างระเบียบวินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัยและปฏิับัติตนเป็นเจ้าหน้าที่จราจรที่ดี วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
11 กรกฏาคม 2561 (16:15 น.)   เข้าชม 1556
รับมอบเกียรติบัตร คนเก่งบุญวัฒนา
นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในรายการต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งบุญวัฒนา
11 กรกฏาคม 2561 (15:55 น.)   เข้าชม 1701
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561           พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2186683411348398
02 กรกฏาคม 2561 (17:02 น.)   เข้าชม 1687
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
02 กรกฏาคม 2561 (16:54 น.)   เข้าชม 1628
ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และคณะครูจากศูนย์แนะแนว สพม.28
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนา ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และคณะครูจากศูนย์แนะแนว สพม.28 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
02 กรกฏาคม 2561 (16:49 น.)   เข้าชม 1383
วันสุนทรภู่ ๒๕๖๑
วันสุนทรภู่ ๒๕๖๑        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2186581904691882
02 กรกฏาคม 2561 (16:41 น.)   เข้าชม 1675
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา ระยะที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
25 มิถุนายน 2561 (16:13 น.)   เข้าชม 1494
โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก [16-17 มิ.ย. 61]
โครงการเครียดได้ หายได้ ไม่ยาก วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิับัติธรรมเยาวชน บ้านธรรมะชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยงานอนามัยโรงเรียนบุญวัฒนา สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลหัวทะเล
20 มิถุนายน 2561 (23:41 น.)   เข้าชม 1570
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความนอบน้อม รู้จักกตัญญูผู้ประสาทวิชาความรู้อันเป็นคุณธรรมที่สำคัญของผู้เป็นนักเรียนและเป็นโอกาสที่นักเรียนฝากเป็นศิษย์รับความรู้จากครู ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2157624537587619
15 มิถุนายน 2561 (15:14 น.)   เข้าชม 1804
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย กับคณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2151296171553789
10 มิถุนายน 2561 (23:48 น.)   เข้าชม 1555
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2561
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 B.W.N. The New Gen Festival ประจำปีการศีึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2117027291647344 และ https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2118370434846363
10 มิถุนายน 2561 (23:21 น.)   เข้าชม 1524
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2561
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 B.W.N. The New Gen Festival ประจำปีการศีึกษา 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดูภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=2116035271746546
10 มิถุนายน 2561 (23:12 น.)   เข้าชม 1667
การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 - 5 เมษายาน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 20 ปี
06 เมษายน 2561 (23:07 น.)   เข้าชม 3088