เรื่อง : ประกาศเกณฑ์การแข่งขันและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน 10 มกราคม 2566 (09:36 น.)   เข้าชม 180

สมัครเข้าร่วมกิิจกรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzXho1YWSJeKTbjt9N_fneJneZgnXCgodS6K9KDsXSQnbIDw/viewform 

เกณฑ์การแข่งขัน

https://drive.google.com/file/d/14OzmLN2Z4kxKN8q9-Htn4dT9kt-R0dHJ/view