เรื่อง : [ขยายเวลา] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบุญวัฒนา

[ขยายเวลา] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบุญวัฒนา 23 พฤศจิกาคม 2564 (10:16 น.)   เข้าชม 518