กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


ประกาศผลการแข่งขัน

.......................................................................

ผลการแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1QIcI20VQWP6mrF25KO80r_modJAXHCvt/view?usp=sharing 

สมัคร

 .......................................................................

ผลการแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1QbGHcK0Oaz6bbcc4Wl2MeHeG4wKhcMV_/view?usp=sharing 

สมัคร

.......................................................................

ผลการแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1RW2CduNvyJC1fPh5h12zTbelNVtHYV6w/view?usp=sharing 

สมัคร   รายละเอียด

....................................................................... 

 

ผลการแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1QFfn4F2vC4g5STXkTvkNlGvHXExfDSMU/view?usp=sharing 

สมัคร  รายละเอียด

.......................................................................

 

ผลการแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/13Rx8sYBhrqyAGb6xWWj61xyUaNre93Gc/view?usp=sharing 

สมัคร   รายละเอียด

.......................................................................