รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564


รับสมัครรอบห้องเรียนปกติ

ประกาศห้องเรียน !!!

    - ระดับชั้น ม.1

    - ระดับชั้น ม.4 

 

ประกาศผลสอบ!!!

   - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1

   - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสอบ

- บัตรแสดงตนของผู้เข้าสอบ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

- ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ ปากกาน้ำเงิน

รายละเอียดการสอบ https://www.boon.ac.th/main/index.php?page=news&id_news=20210406222741 

 ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 

 • ห้องสอบ ม.1 สอบคัดเลือก 22 พ.ค. 64 เวลา 08.30 - 12.30 น.
  ความสามารถพิเศษสอบปฏิบัติ 19 พ.ค. 64

 • ห้องสอบ ม.4 สอบคัดเลือก 23 พ.ค. 64 เวลา 08.30 - 12.30 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร)

ปิดระบบรับสมัครเวลา 16.30 น.

 

หลักฐานการรับสมัคร ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564

>>คลิกดูตัวอย่างการอัพโหลดหลักฐานเข้าสู่ระบบ

 1. กรอกใบสมัครตามแนบที่โรงเรียนกำหนด ผ่านระบบ Online ที่ www.boon.ac.th เท่านั้น
 2. เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ใบ ปพ.1 : (ใบวุฒิฯ ป.6) หรือหนังสือรับรองการศึกษา(ปพ.7) ที่ผู้บริหารลงนามรับรอง
 • ใบ ปพ. 1 : ( ใบวุฒิฯ ม.3 )

(อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้ครบถ้วน)

 1. รูปถ่ายนักเรียน หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว
  (อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของ 1)นักเรียน 2)บิดา  3)มารดา  4)ผู้ปกครอง 
  หรืออาจมีเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จะสามารถแสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามประเภทการสมัครประเภทใด หรือ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา (ไม่มีทะเบียนบ้าน) ให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทน หรือขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านพร้อมตราประทับจากอำเภอหรือเทศบาลมาใช้แทนได้ (อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้ครบถ้วน)
 3. สลิปการโอนเงินค่าดำเนินการสอบ 80 บาท 
  (อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้ครบถ้วน ไม่ส่งสลิปการโอนเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

*หมายเหตุ  เอกสารที่สำเนาทุกแผ่น จะต้องลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

>>ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.1  || >>ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.4

 

ขั้นตอนการสมัคร ปีการศึกษา 2564 >>คลิกดูตัวอย่างขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ออนไลน์
 2. แนบหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. โอนเงินค่าดำเนินการสอบ 80 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย  สาขาหัวทะเล

ชื่อบัญชี ค่าดำเนินการสอบฯ รร.บุญวัฒนา ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวทะเล เลขบัญชี 660-4-18452-8 

 1. รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
 2. กรรมการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน
 3. กรรมการยืนยันการรับสมัคร ( การสมัครสมบูรณ์เสร็จสิ้น )
 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันถัดไป ผ่านเว็บไซต์ www.boon.ac.th
 5. พิมพ์ใบสมัคร (ยื่นใบสมัครพร้อมบัตรประชาชนเข้าห้องสอบ)

*** ปิดระบบสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น. ***

 

-----> ขั้นตอนการแจ้งสลิปโอนเงิน คลิกเพื่ออ่าน <-----

คลิก ↓ เพื่อกรอกใบสมัคร

 

แบบแสดงความคิดเห็นการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564
คลิกที่ link หรือ สแกน QR Code

  

-----------------------------------------------

 

รับสมัครรอบห้องเรียนพิเศษฯ 

ประกาศผลสอบ!!!

ประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนสำรองห้องเรียน ISMEP ชั้น ม.4

ประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษ SMTE และ ISMEP

ประกาศชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP    

ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

    

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ รอบห้องเรียนพิเศษฯ

ตารางสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรับสมัคร ปิดรับสมัคร