การบันทึกขอใช้รถส่วนกลาง


บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา

ข้อมูลที่ต้องเตรียม :

 1. ชื่อ - นามสกุล ผู้ขอใช้รถ* 
 2. ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ* 
 3. จำนวนผู้เดินทาง (คน)* 
 4. สถานที่* 
 5. อำเภอ* 
 6. จังหวัด* 
 7. กิจกรรมที่เข้าร่วม*
 8. วันที่เดินทางไป* 
 9. เวลาที่ออกเดินทาง*
 10. คำอธิบายเพิ่มเติมการเดินทาง(ถ้าไม่มีใส่ -)*
 11. วันที่เดินทางกลับ*
 12. เบอร์ติดต่อผู้ขอใช้รถ* 
 13. E-mail  ผู้ขอใช้รถ*

คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ครูรพีพงษ์(ครูเตี๋ยว) 088-5722124 , ครูพรรณธิพา(ครูติ๊ก) 091-8306969

 

ขั้นตอนการขอใช้รถส่วนกลาง ดังนี้
1. บันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง มี 2 ระบบ
    - ระบบที่ 1 บันทึกการใช้รถส่วนกลางแบบเขียน โดยเขียนบันทึกเอง (แบบฟอร์มอยู่ที่ห้อง 116 และวางในตะแกรงเอกสาร ห้อง 116)
    - ระบบที่ 2 บันทึกการใช้รถส่วนการแบบออนไลน์ 

2. เจ้าหน้าที่ จะจัดคิวรถส่วนกลางที่ขอใช้ และ จะติดต่อกลับไปยังครูผู้ขอใช้รถผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ พร้อมทั้งแจ้งพนักงานขับรถและรถส่วนกลาง ภายในเวลา 2 วันทำการ

3. หากมีภารกิจเร่งด่วนหรือสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ครูรพีพงษ์(ครูเตี๋ยว) 088-5722124 , ครูพรรณธิพา(ครูติ๊ก) 091-8306969

งานยานพาหนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราบริการครับ