ข่าวสารทั่วไป


link เข้าสู่ระบบ Pisa https://pisastyle.pisacenterobec.org/ 

กรณี นักเรียนลืมรหัสผ่าน คลิก

.

ตารางสอบ ม.1  ตารางสอบ ม.4

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/RnF9FvWLQuiMsPWZ7 
10 มิถุนายน 2565 (14:20 น.)   เข้าชม 66
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่
10 มิถุนายน 2565 (13:19 น.)   เข้าชม 76
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับปกครอง วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dxih958Lrr9ToBBH8 
10 มิถุนายน 2565 (12:51 น.)   เข้าชม 117