ข่าวสารทั่วไป


link เข้าสู่ระบบ Pisa https://pisastyle.pisacenterobec.org/ 

กรณี นักเรียนลืมรหัสผ่าน คลิก

.

ตารางสอบ ม.1  ตารางสอบ ม.4

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/r4uj3KKHTTzNph9j7 
23 กันยายน 2565 (16:48 น.)   เข้าชม 29
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564  ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/YLU7LaySYdyEYPE19 
23 กันยายน 2565 (16:23 น.)   เข้าชม 44
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
20 กันยายน 2565 (18:20 น.)   เข้าชม 109
เล่า "ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565
เล่า"ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา ทั้ง 12 ท่าน 1. นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2. นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 3. นางสาวลัดดา ประกอบ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 4. นางเสาวนีย์ สวนสินไทย ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 5. นางปรารถนา ศรีชนะกุล ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 6. นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 7. นางวิชมัด งามวิจิตร ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 8. นางปิยะวดี รัตนประสบ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 9. นางศุภรพรรณ อยู่คำ ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. นางสาวบุญสม เขื่อนโพธิ์ ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 11. นางมธุริน ขันติโชติ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 12. นายประทีป ศรีด่านกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WiRybgKeRMTS6oKY9 
19 กันยายน 2565 (23:46 น.)   เข้าชม 98
การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2565
การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2565 วันที่ 31 ส.ค. - 9 ก.ย. 65 ณ บน.1   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Ad39UR9CjZR36XS59 
18 กันยายน 2565 (18:37 น.)   เข้าชม 59