ข่าวสารทั่วไป


.

.

.

แผนผังที่นั่งสอบ 20 คนต่อ 1 ห้อง     ห้องสอบ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
19 กันยายน 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 30
การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ePf11SRWx3Gwc4mj9 
19 กันยายน 2563 (11:48 น.)   เข้าชม 50
นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563
กิจกรรมถอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 วันพฤหัส ที่ 10 กันยายน 2563  คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 13 ท่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร  นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง นางประไพพิศ ชาญศิลป์ นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ นางยุวณี ครองสนั่น นางวรพร ลำพงษ์เหนือ นางโสภิต บุญทน นางสาวเกษรา มีลาภ นายดิเรก หมอยา นางคนึง ตะติโชติพันธุ์ นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ นางอังคณา ออนโคกสูง นางนงนุช สุขมงคล
19 กันยายน 2563 (11:40 น.)   เข้าชม 37
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง สพม.31 นครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WG4dvaRfrhBckWgX7 
19 กันยายน 2563 (11:35 น.)   เข้าชม 25
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7h7WJ14QZnNwyX3x9 
19 กันยายน 2563 (11:13 น.)   เข้าชม 44