ข่าวสารทั่วไป


.

ตารางสอบ ม.1  ตารางสอบ ม.4

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน มูลนิธิโรงเรียนบุญวัฒนา เครือข่ายผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และทุกส่วนทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้มางานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนา บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/NuJ85j21LzrxnfAt9 
28 เมษายน 2565 (21:23 น.)   เข้าชม 104
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 เมษายน 2565
04 เมษายน 2565 (09:09 น.)   เข้าชม 352
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
04 เมษายน 2565 (09:03 น.)   เข้าชม 390
การรายงานตัวรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
การรายงานตัวเพื่อรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 และ 31 มีนาคม  2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/jRRhd6rmGF1DJYd5A 
04 เมษายน 2565 (08:55 น.)   เข้าชม 144
สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มีนาคม ม.4 ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มีนาคม   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/zT5scuhfVt819DJd6 
27 มีนาคม 2565 (16:17 น.)   เข้าชม 508