ข่าวสารทั่วไป


link เข้าสู่ระบบ Pisa https://pisastyle.pisacenterobec.org/ 

กรณี นักเรียนลืมรหัสผ่าน คลิก

.

ตารางสอบ ม.1  ตารางสอบ ม.4

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาสีภายใน BWN GAMES 2022 โรงเรียนบุญวัฒนา
สามารถชมภาพและดาวน์โหลดได้ที่สภานักเรียน https://drive.google.com/drive/folders/1YI3ybb38kLnEzpejV6roE5EE7Ih6hfYO?usp=share_link งานโสตโรงเรียน https://photos.app.goo.gl/N3igb6kD76b9YbsL8 นางสาวกิตยาติกรณ์ ยกบัตร ม.6/9 https://drive.google.com/drive/folders/1OXVEERuv5jJUmUYpmR4WIzgWEPoaJpFX?usp=share_link 
30 ธันวาคม 2565 (21:25 น.)   เข้าชม 338
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒฯา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดย เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
28 ธันวาคม 2565 (10:01 น.)   เข้าชม 190
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JbUiPXhJ7ewNyQHi6 
22 พฤศจิกาคม 2565 (11:40 น.)   เข้าชม 271
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้า ของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/mgn38kunzqSWZrtw9 
19 พฤศจิกาคม 2565 (23:33 น.)   เข้าชม 211
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และนักการแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมารูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1LA5f3_fWBmX4fIgY6kzRGi_-9_EcJdzR?usp=sharing 
23 ตุลาคม 2565 (20:59 น.)   เข้าชม 323