ข่าวสารทั่วไป


.

.

.

.

แผนผังที่นั่งสอบ 20 คนต่อ 1 ห้อง     ห้องสอบ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2563 (15:15 น.)   เข้าชม 50
ติวธรรมศึกษา ปี 2563
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติวธรรมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
15 พฤศจิกาคม 2563 (15:09 น.)   เข้าชม 59
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี บุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2563 (13:49 น.)   เข้าชม 48
กิจกรรม “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563
นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
08 พฤศจิกาคม 2563 (13:28 น.)   เข้าชม 28