ข่าวสารทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


การประชุมผู้ปกครอง 2/2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&album_id=24077942...
20 พฤศจิกาคม 2561 (10:08 น.)   เข้าชม 20
เทศกาล เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์
เทศกาล เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบุญวัฒนา...
20 พฤศจิกาคม 2561 (09:51 น.)   เข้าชม 15
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน
โรงเรียนบุญวัฒนา ชาวฟ้า-แดง ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ด้วยความยินดียิ่ง ชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/Boonwattana.School/photos/?tab=album&...
16 พฤศจิกาคม 2561 (17:08 น.)   เข้าชม 49
วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
...วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูวัลลภ คลังชำนาญ คุณครูนรินทร์ โอภาสพันธ์สินคุณครูไพฑูรย์ แก...
10 ตุลาคม 2561 (17:07 น.)   เข้าชม 189
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/9 เข้าร่วมกิ...
10 ตุลาคม 2561 (16:46 น.)   เข้าชม 78